Prijavi jetima

PRIJAVE JETIMA SU TRENUTNO OTVORENE
 
Uslovi koje dijete treba da ispunjava:
– Da je dijete bez oca (smrtni list oca je obavezan)
– Da ima maksimalno 14 godina (2008. godište ili mlađe)
– Da već nema donatora u Kuvajtu
 
Ukoliko jetim ispunjava navedene uslove, možete ga prijaviti tako što ćete skinuti i ispuniti formular za prijavu jetima (link se nalazi ispod teksta), a zatim poslati poštom na našu adresu, zajedno sa ostalom dokumentacijom. Dokumenti koje trebate priložiti su:
 
1. Ispunjen formular za prijavu jetima
2. Rodni list djeteta
3. Smrtni list oca
4. Vjenčani list (ukoliko nemate, nije obavezno)
5. Malu sliku djeteta
6. Dokaz o starateljstvu (ukoliko majka nije staratelj)
Dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.
 
Naša adresa je:
Udruženje Izvor dobročinstva
Remzije Veje 10
71320 Vogošća
 
Ukoliko dijete ne ispunjava uslove ili ste već poslali dokumentaciju, molimo vas da NE ŠALJETE PONOVO!
 
 
PREUZMI FORMULAR ZA PRIJAVU JETIMA OVDJE:
Close