Humanitarni-Infrastrukturni projekti

Projekti za koje možete aplicirati našem udruženju u sklopu ovog sektora su:
– Iftari
– Izgradnja kuća za socijalno ugrožene porodice
– Izgradnja/obnova vjerskih objekata
– Donacije liječenja
 
Obrazac za apliciranje projekta možete preuzeti ovdje:

IFTARI

_______________________________________________________________________________________________________________

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IFTARE

– Zvanična molba ispred medžlisa

Nakon završenog iftara potrebno je poslati:

– Račun

– Foto i video izvještaj

– Zahvalnicu

*Iftari se mogu organizovati isključivo u džamijama/haremima

_______________________________________________________________________________________________________________

 

IZGRADNJA KUĆA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA

_______________________________________________________________________________________________________________

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU KUĆA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA

– Molba od medžlisa, socijalne službe, udruženja ili direktno od porodice

– Obazac (možete preuzeti ispod)

– ZK i katastar

– Idejni plan

Nakon završenog projekta potrebno je poslati:

– Foto i video izvještaj koji prikazuje tok izgradnje objekta

– Zahvalnicu

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

IZGRADNJA/OBNOVA VJERSKIH OBJEKATA

_______________________________________________________________________________________________________________

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU/OBNOVU VJERSKIH OBJEKATA

– Zvanična molba ispred ispred medžlisa
– Obazac (možete preuzeti ispod)

– ZK i katastar

– Građevinska dozvola

– Idejni plan

– Predračun

Nakon završenog projekta potrebno je poslati:

– Foto i video izvještaj koji prikazuje tok izgradnje/rekontrukcije objekta

– Zahvalnicu

– Vakufnamu

_______________________________________________________________________________________________________________

 
Obrazac za apliciranje projekta možete preuzeti ovdje:

 

 

DONACIJE LIJEČENJA

_______________________________________________________________________________________________________________

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DONACIJU LIJEČENJA

– Kopije ličnih dokumenata

– Ljekarski dokaz o bolesti

– Molba

 

Nakon završenog projekta potrebno je poslati:

– Izvještaj o liječenju

– Zahvalnicu

_______________________________________________________________________________________________________________

Dokumentaciju možete slati na našu adresu:
Udruženje Izvor dobročinstva
Remzije Veje 10
71320 Vogošća
 
E-mail na koji možete slati molbe:
molbe.dobrocinstvo@gmail.com
Close