Izgradnja džamije

Završni radovi na džamiji “EBU BEKR ES-SIDDIK” na Vlašiću

Izgradnja džamije na Gostilju (Travnik), hvala Allahu se privodi kraju. Nakon nepune godine, džamija dobiva svoj puni sjaj i time će biti poseban ukras na prelijepoj planini Vlašić.
 
Ovim putem se zahvaljujemo donatorima organizaciji Ihja el Turas el Islami iz Kuvajta, ambasadi države Kuvajt u Sarajevu, te narodu Kuvajta na pruženoj podršci i pomoći pri izgradnji ove džamije.
Comments Off on Završni radovi na džamiji “EBU BEKR ES-SIDDIK” na Vlašiću
Close